האם תם עידן התמ״א 38?

האם תם עידן התמ״א 38??

הוועדה הארצית לתכנון ובנייה התכנסה היום לדון בגורלה של תמ״א 38, והחליטה כי תהיה בתוקף עד ליום 1/10/2022.
עיקר הדיון נסוב סביב השאלה, לכמה שנים להאריך את תוקפה של התמ״א. נציג משרד הפנים ונציגי לשכת עו״ד טענו כי תהליכי החקיקה הינם ארוכים ולכן יש צורך ב-5 שנים. מאידך טענו מינהל התכנון והוולנת”ע (ועדת המשנה לעניינים תכנוניים עקרוניים) כי 3 שנים הם די והותר לתוכנית שממילא פיפסה את מטרתה שהיא חיזוק נגד רעידות אדמה (ולא התחדשות עירונית).
לבסוף הוחלט כי התוכנית תוארך ב-3 שנים. כמו כן, יקבעו הוראת מעבר לפיה בקשת להיתר שהוגשה לוועדה המקומית עד לתאריך 01/10/2022, ימשיכו לחול עליה הוראות התמ”א.

דילוג לתוכן